ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ರಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಮೆರಿಕನ್, ರಷ್ಯನ್, ಜಪಾನೀಸ್ ಗಾತ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಸ ರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಗಾತ್ರಗಳು.
ರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರಗಳು

ರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆರಳು ಸುತ್ತಳತೆ ಅಮೆರಿಕನ್, ರಷ್ಯನ್, ಜಪಾನೀಸ್ ಗಾತ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಸ ರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಂಗುರ ಗಾತ್ರಗಳು ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೆರಳು ಸುತ್ತಳತೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತಾಂತರ, ಅಥವಾ. ನೀವು ರಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ, ಚಾರ್ಟ್ ಗಾತ್ರಗಳು ನೋಡಬಹುದು.

ಗಾತ್ರದ:
ಗಾತ್ರ:
ಗಾತ್ರ: