ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಪುರುಷರ ಶೂಗಳು ಗಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪುರುಷರ ಶೂ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪುರುಷರ ಶೂ ಗಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, USA ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಶೂ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಪುರುಷರ ಶೂಗಳು ಗಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಅಮೆರಿಕನ್ (ಅಮೇರಿಕಾ), ಜಪಾನೀಸ್ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪುರುಷರ ಶೂ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೂಟು ಗಾತ್ರವು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮತಾಂತರ ಜಪಾನಿಯರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ಶೂ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ UK ಯು ಇತ್ಯಾದಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ಶೂ ಗಾತ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು.

ಗಾತ್ರದ:
ಗಾತ್ರ:
ಗಾತ್ರ: