ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಮಹಿಳಾ ಶೂಗಳು ಗಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮಹಿಳಾ ಶೂ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಮಹಿಳಾ ಶೂ ಗಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶೂ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಶೂಗಳು ಗಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಅಮೆರಿಕನ್ (ಅಮೇರಿಕಾ), ಜಪಾನೀಸ್ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಹಿಳಾ ಶೂ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೂಟು ಗಾತ್ರವು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮತಾಂತರ ಜಪಾನಿಯರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ಶೂ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ UK ಯು ಇತ್ಯಾದಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಶೂ ಗಾತ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು.

ಗಾತ್ರದ:
ಗಾತ್ರ:
ಗಾತ್ರ: