ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಲೇಡೀಸ್ ಒಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲೇಡೀಸ್ ಒಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ರಷ್ಯನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾತ್ರಗಳು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಅಮೆರಿಕನ್ (ಅಮೇರಿಕಾದ), ಬ್ರಿಟಿಷ್ (ಯುಕೆ), ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರಗಳು.
ಲೇಡೀಸ್ ಒಳ ಗಾತ್ರ

ಲೇಡೀಸ್ ಒಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಅಮೆರಿಕನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಇಟಾಲಿಯನ್, ರಷ್ಯನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾತ್ರಗಳು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ಮನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ, ಚಾರ್ಟ್ ಗಾತ್ರಗಳು ನೋಡಬಹುದು.

ಗಾತ್ರದ:
ಗಾತ್ರ:
ಗಾತ್ರ: