ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಲಂಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲಂಗಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಮೆರಿಕನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಜರ್ಮನ್, ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರಗಳು ನೀವು ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ಲಂಗಗಳು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಇಟಾಲಿಯನ್, ಜಪಾನೀಸ್, ರಷ್ಯನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾತ್ರಗಳು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರಗಳು.
ಲಂಗಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು

ಲಂಗಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್, ಜರ್ಮನ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಜಪಾನೀಸ್, ರಷ್ಯನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾತ್ರಗಳು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಗಾತ್ರಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕರ್ಟ್ ಗಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ಮನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಲಂಗಗಳು ನೋಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ, ಚಾರ್ಟ್ ಗಾತ್ರಗಳು.

ಗಾತ್ರದ:
ಗಾತ್ರ:
ಗಾತ್ರ: