ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
 
ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಫಲವತ್ತತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟಿನ (dd.mm.yyyy) ಮೊದಲ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:
ಋತುಚಕ್ರದ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ದ:
22 45 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 28 ರಿಂದ
ದಿನಗಳ
ಮುಟ್ಟಿನ ಸರಾಸರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು:
2 8, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5
ದಿನಗಳ
ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಚಕ್ರಗಳ:
ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಂಬನಾಳ, ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಫಲೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಸಮಯ.